CRM Bất động sản

CRM bất động sản làm phần mềm trong ngành bất động sản, bán hàng và quản lý hợp đồng khách hàng. Với CRM BDS khách hàng tối ưu tiết kiệm thời gian, chi phí tránh thất lạc thông tin khách hàng và sẽ được MTREEZ tư vấn quy trình chuyên nghiệp nhất trong quản lý bán hàng

Để quản lý bán hàng và khách hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng đó không phải là bài toán dễ dàng, doanh nghiệp phải đối mặt rất nhiều mất mát thông tin do không xây dựng được một quy trình bán hàng chuẩn. Vì vậy MTREEZ xây dựng phần mềm để giải quyết tất cả mọi vước mắc và khó khăn đó

A. CÁC CHỨC NĂNG CÓ BẢN HỆ THỐNG:

 • Quản lý giao dịch khách hàng
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý giai doạn thanh toán
 • Quản lý hợp đồng mua bán, Góp vốn
 • Quản lý công nợ
 • Quản lý báo cáo
 • Quản lý khiếu nại
 • Cảnh báo công nợ qua hệ thống, email, phone

B. ĐIỂM THUẬN LỢI CỦA HỆ THỐNG:

 • Hệ thống chạy trên nền tảng website. Nên nhân viên hoặc lãnh đạo có thể ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể xem được thông tin và quản lý thông tin theo dõi tình hình hoạt động của nhân viên
 • Chuẩn hóa quá trình báo cáo, công nợ
 • Tránh mất mát thông tin sai lệnh thông tin
 • Cơ chế bảo mật và phân quyền cao

LIÊN HỆ DEMO: