Nâng cấp hệ thống phần mềm đặt hàng trung quốc công ty Thương Đô Logistics

Công ty Thương Đô Logistics là công ty chuyên về nhập hàng Trung Quốc. Nhằm giúp khách hàng tìm kiếm nguồn hàng tốt hơn và quản lý đơn hàng, Thương Đô đã hợp tác với công ty Mtreez để đưa ra các sản phẩm tốt nhất dành cho khách hàng

Hệ thống bao gồm 

A. Giao diện dành cho khách hàng sử dụng PC

B. Giao diện dành cho khách hàng sử dụng mobile

C. Mobile App

D. CRM dành cho nhân viên