Triển khai phần mềm quản lý khách hàng cho Công ty Nội Thất Goby

Công ty nội thất Goby & Soloha hợp tác với Mtreez cho ra mắt phần mềm quản lý khách hàng, nhân viên, kho ... để tối ưu hóa thời gian và chi phí quản lý, Nâng cao hiệu quả nhân viên

Sau 1 thời gian đi vào hoạt động, phần mềm đã đáp ứng các nhu cầu cấp thiết cho công ty nội thất Soloha và Goby

Hệ thống bao gồm các module :

1. Quản lý khách hàng

 • Quản lý danh sách khách hàng
 • Quản lý chiến dịch
 • Quản lý nguồn khách hàng
 • Quản lý công nợ khách hàng
 • Quản lý hợp đồng khách hàng đã ký

2. Quản lý Chăm sóc khách hàng

 • Khách hàng đã mua
 • Khách hàng tiềm năng

3. Quản lý nhà xưởng

 • Quản lý danh sách nhà xưởng
 • Quản lý thông tin liên hệ
 • Quản lý công nợ nhà xưởng

4. Quản lý nhân viên

 • Quản lý danh sách nhân viên
 • Kế hoạch làm việc

5. Báo cáo

 • Báo cáo doanh thu hợp đồng
 • Báo cáo nhân viên
 • Báo cáo chiến dịch bán hàng
 • Báo cáo doanh thu người nghe
 • Báo cáo doanh thu theo từng danh mục
 • Báo cáo doanh thu người giao hàng
 • Báo cáo chi phí phát sinh