Triển khai phần mềm quản lý khách hàng Vinafco

Công ty Vinafco ra mắt phần mềm quản lý khách hàng nhằm giúp nhân viên có thể tăng hiệu suất công việc

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VINAFCO BAO GỒM CÁC MODULE:

A. Module Khách hàng

  • Quản lý thông tin khách hàng
  • Quản lý người phụ trách khách hàng
  • Quản lý thông tin người liên hệ của khách hàng đó

B. Module hợp đồng

  • Quản lý thông tin hợp đồng
  • Quản lý phụ lục hợp đồng
  • Quản lý hợp đồng nội bộ

C. Module hoạt động

  • Quản lý các hoạt động của khách hàng theo nhóm dịch vụ

D. Module khiếu nại

  • Quản lý các khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ

C. Module nhân viên